Filtry a filtrace.


Již několik let opakovaně vyrábíme menší série filtračních vložek pro nástrojárny užívající elektrohloubící a vyřezávací stroje. Provádíme i modernizaci filtračních stanic starších strojů. Mimo to vyrábíme i další druhy filtračních vložek a filtrů pro filtraci kapalných i plynných látek. Většinou se jedná o náhrady za zahraniční produkci. Filtry jsou konstruovány a vyráběny dle potřeb a přání zákazníka.

Cena námi vyráběných filtrů a filtračních vložek závisí na velikosti objednávky, ale ve většině případů je hluboko pod cenou dovozových filtrů. Kvalitou se naše filtry dovozovým přinejmenším vyrovnají. Filtrační schopnost našich prvků je pro částice od 5 mikrometrů až po hrubou filtraci.Ukázky několika námi vyrobených filtračních prvků
Ukázky několika námi vyrobených filtrů.